Zgody marketingowe w formularzach Eloqua

Chcesz zastosować w swoim formularzu zgody marketingowe, handlowe, telekomunikacyjne lub potwierdzające znajomość regulaminu usługi albo promocji? A może klienci powinni wybrać przynajmniej jeden termin webinarium, szkolenia lub prezentacji, aby się zapisać? Z tego artykułu dowiesz się jak to zrobić w Eloqua.

To pierwszy z serii artykułów na temat wykorzystywania zgód marketingowych i pól wyboru w formularzach tworzonych w systemach marketing automation. W tej serii dowiesz się też:
1. Właśnie czytasz – Zgody marketingowe w formularzach Eloqua
2. Pola wymagane w formularzach marketingowych
3. Jak dostosować opisy zgód marketingowych?

Zgody marketingowe - Separator rozdział pierwszy

Zgody marketingowe i pola wyboru w formularzu

Gdy już stworzysz podstawowy formularz, możesz do niego dodać zgody i pola wyboru na dwa sposoby. Pierwszy jest przydatny, gdy zgoda jest zapisywana w danych przypisanych do kontaktu lub klienta (w szczególności klasyczne zgody marketingowe i komunikacyjne, ale też na przykład NPS jeżeli zakłada to Twój Data model). Drugi jest niezbędny, gdy zaznaczenie ma być przechowywane jedynie na potrzeby tego konkretnego formularza (w szczególności jednorazowe zapisy na wydarzenie, formularze ankietowe – zawsze wtedy, gdy model danych nie ma przewidzianego miejsca na tą informację).

1. Gdy zaznaczenie lub odznaczenie ma być zapisane w modelu danych

W celu dodania zgody zapisywanej w Data model należy na ekranie edycji formularza w lewym górnym rogu wybrać opcję „Contact fields”, a następnie w otworzonym obszarze wyszukać zgodę, którą chcemy mieć w formularzu. Klikając i przesuwając potrzebną pozycję na formularz możemy wskazać jej miejsce. Następnym krokiem będzie dostosowanie pola do potrzeb biznesowych.

Zgody marketingowe - Eloqua Form Contact Field

2. Gdy zaznaczenie lub odznaczenie ma być dostępne tylko z poziomu formularza

W przypadku, gdy chcemy zbierać dane, na które nie ma miejsca w modelu danych – wystarczy wybrać w lewym górnym rogu opcję „Custom fields”, a następnie w otworzonym obszarze wyszukać „Single Checkbox” (dla pojedynczej zgody) lub „Checkboxes” gdy chcemy dać parę opcji w ramach jednego pytania (na przykład dajemy trzy terminy szkolenia, by klient mógł wybrać jeden najbardziej go interesujący, ale też gdy wypisujemy kilka naszych produktów i chcemy, by klient mógł wskazać wszystkie te, którymi jest zainteresowany). Po przesunięciu wybranej opcji do właściwego miejsca na formularzu możemy przystąpić do dostosowywania pola.

Zgody marketingowe - Eloqua Form Custom Field

Zgody marketingowe - Separator rozdział drugi

Zgody marketingowe i pola wyboru – podstawowa personalizacja

Po kliknięciu na dodanym elemencie formularza po prawej stronie pojawią się opcje związane z tym polem.

Zgody marketingowe - Eloqua Form Function Fields

W pierwszej od lewej zakładce, „Field settings” oprócz elementów pozwalających na bardzo ograniczone zmiany wizualne mamy dostępne trzy ważne pola: „Field label” w którym wpisać można nazwę zgody lub pola wyświetlaną obok pola wyboru (np. „Zgoda marketingowa”), następnie „Field instructions” pozwala dodać dłuższy opis tego pola. Niestety jest on ograniczony do 200 znaków. Oznacza to, że nie zmieści się tam większość formułek wymaganych przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego. Rozwiązanie tego problemu znajdziesz tutaj. Ostatnim polem, które jest bardzo istotne przy pracy na formularzach to „HTML name” – pole to będzie przydatne przy modyfikowaniu kodu formularzy, a niezbędne przy integracji zewnętrznych formularzy.

Druga zakładka jest niedostępna w przypadku checkboxów i jest to bardzo poważne ograniczenie (występujące zresztą nie tylko w Eloqua, ale i innych systemach do marketing automation, np. MailChimp). To właśnie tam w przypadku zwykłych pól tekstowych można bowiem ustawić ich wymagalność. W efekcie nie można systemowo ustawić formularza w taki sposób, aby nie przepuszczał Twojego klienta bez zaznaczenia checkboxa. Na szczęście w tym wpisie pokażę Ci jak można ten brak obejść.

Trzecia zakładka daje dostęp do kilku ciekawych możliwości. Pole „Use static value” w przypadku pola wyboru umożliwia zadecydowanie czy pole powinno być domyślne zaznaczone, czy odznaczone. Może to być przydatne, gdy chcemy szczególnie wypromować jakąś konkretną pozycję (np. przy wyborze produktu, o którym chcemy porozmawiać po wysłaniu formularza możemy domyślnie zaznaczyć ten, na którego stronie formularz został opublikowany). Należy jednak pamiętać, że domyślne zaznaczanie zgód marketingowych lub komunikacyjnych jest niedozwolone przez prawo. Pole „Use Email Group” jest doskonałym sposobem by stworzyć wygodny system zapisywania się lub wypisywania przez klienta z konkretnych typów komunikacji. „Use Global Subscription Status” z kolei umożliwia klientowi wypisanie się jednym kliknięciem z jakiejkolwiek komunikacji za pośrednictwem Eloquy.

Zgody marketingowe - Separator rozdział trzeci

Przesyłanie zgód marketingowych z formularza do modelu danych Eloqua

Stworzenie zgód marketingowych i pól wyboru w formularzu to dopiero początek. Wszystkie te, które mają zostać zapisane w modelu danych trzeba bowiem jeszcze do niego przesłać. W tym celu należy kliknąć w prawym górnym rogu na przycisk „Processing”. Przeniesie on nas do widoku zarządzania tym co następuje po wypełnieniu przez klienta naszego formularza.

Zgody marketingowe - Eloqua Form Processing Step

Aby przesłać dane należy dodać krok „Update Contacts – With Form Data”. Pozwoli on na zaktualizowanie danych istniejącego już w bazie klienta lub utworzenie całkowicie nowego. Eloqua powinna automatycznie powiązać pola formularza z kolumnami danych, jednak powinniśmy sprawdzić czy zrobiła to poprawnie i dodać brakujące. Aby zmienić lub dodać powiązanie należy dwukrotnie kliknąć na wierszu i w polu „Target Field” wybrać właściwie pole z Data model. Pole „Update type” pozwala dodatkowo określić w jakich przypadkach powinien przesyłać te dane (zawsze, tylko gdy wcześniej pole było puste, a może na jeszcze innych zasadach?). Po dodaniu pozostałych, standardowych dla wszystkich formularzu w naszej organizacji kroków formularza i zapisaniu nasze zgody są już dostępne.

Niestety nie jest to jeszcze rozwiązanie idealne. W związku z ograniczeniami Eloqua ich opisy nie są zgodne z wymogami prawa lub mogą być za krótkie do naszych potrzeb, nie możemy również określić pól jako wymaganych. Na szczęście oba te problemy da się rozwiązać – o czym w następnych wpisach z tej serii.

To pierwszy z serii artykułów na temat wykorzystywania zgód marketingowych i pól wyboru w formularzach tworzonych w systemach marketing automation. W tej serii dowiesz się też:
1. Właśnie przeczytałeś – Zgody marketingowe w formularzach Eloqua
2. Pola wymagane w formularzach marketingowych
3. Jak dostosować opisy zgód marketingowych?